Predstavljen Frank Grillo u akcijskom filmu "Boss Level"

Grillo u novom akcijskom filmu ponavlja jedan dan iznova, dok ga Mel Gibson pokušava ubiti