četvrtak, 29.10. 2020

16:30

NA DNEVNOJ BAZI

Pred naše kamere sjedaju osobe iz javnog, društvenog, političkog i kulturnog života Grada i Županije. Razgovaramo o dnevno - političkim temama, aktualnostima, prosvjedima, kulturnim događanjima, trendovima, ali i o sportskim dostignućima i uspjesima klu