Tata od formata (1999)

Big Daddy (Originalni naziv)

komedija drama

Foto