Dvoboj za južnu prugu (1978)

DVOBOJ ZA JUŽNU PRUGU (Originalni naziv)

drama ratni

Partizanske jednice moraju po svaku cijenu onesposobiti taktički važnu glavnu prugu

 
Režija: Zdravko Velimirović
Scenarij: Zdravko Velimirović, Mladomir (Puriša) Đorđević
Uloge: Dragomir 'Gidra' Bojanić, Voja Mirić, Nada Vojinović, Slavko Štimac, ...

Filmografija

Listopada 1941. partizani iz južne Srbije i Makedonije dobivaju direktnu poruku od Glavnog Štaba partizanskih jedinica Jugoslavije. Naredba je da se pazi na komunikacije, a naročito na glavnu prugu: Niš-Skoplje-Solun, kao i na prugu: Niš-Pirot-Sofija, tako da po svaku cijenu budu onesposobljene. Ovo je bio početak dugotrajnog i iscrpljujućeg dvoboja za moravsku i nišku prugu - glavne Hitlerove putne arterije za opskrbu trupa na Mediteranu i istočnom frontu.

Partizanima u južnoj Srbiji i Makedoniji stigla je, u jesen 1941. godine direktiva iz Glavnog štaba kojom se traži neprekidno onesposobljavanje prometnih komunikacija. Među njima posebno su taktički važne željezničke pruge Niš-Skoplje i Niš-Pirot-Sofija. Dvoboj za ovu prugu na jugu zemlje između partizana na jednoj i njemačkih, bugarskih i kvinsliških formacija na drugoj, bio je bespoštedan i značio je udar na krvotok njemačkog komunikacijskog sistema.


Komentari (0)

Foto