MojTV

impressumAutor, dizajn i programiranje
Gordan Novoselec

Hrvatska

Moj Tv Portal d.o.o.

Milana Langa 95, Samobor

Direktor
Gordan Sever

Direktor
Gordan Novoselec

Glavna urednica
Tanja Novoselec

http://mojtv.hr

MOJ TV PORTAL D.O.O., M. Langa 95, 10430 Samobor,
OIB 31853728079,
žiro-račun otvoren u Zagrebačka banka, Samobor,
IBAN HR8523600001102012736
Upisano kod Trgovački sud u Zagrebu, MBS 080650807, Temeljni kapital 20.000,00kn uplaćen u cijelosti
Članovi uprave: Gordan Novoselec, Gordan Sever

Slovenija

Preskok d.o.o.

Dunajska cesta 51, Ljubljana
tel.: +386 059 099 921

Direktor
Željko Radilović

Vodja prodaje
Marin Vladović

Glavni urednik
Matej Kolšek

Urednik
Muanis Sinanović

http://mojtvportal.si