srijeda, 28.10. 2020

19:00

NA DNEVNOJ BAZI

Pred naše kamere sjedaju osobe iz javnog, društvenog, političkog i kulutrnog života Grada i Županije. Razgovaramo o dnevno - političkim temama, aktualnostima, prosvjedima, kulturnim događanjima, trendovima, ali i o sportskim dostignućima i uspjesima klu